قالیچه دستباف قشقایی طرح افشان تاجقالیچه دستباف قشقایی طرح افشان تاجقالیچه دستباف قشقایی طرح افشان تاجقالیچه دستباف قشقایی طرح افشان تاج

قالیچه دستباف قشقایی طرح افشان تاج

فروخته شده

کد فرش : 20980
محل بافت : قشقایی
عرض : 131 سانتی متر
طول : 190 سانتی متر
رج : 40
طرح : طرح تاج قشقایی دستریس
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : بلوطی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 9 کیلوگرم

دو ذرعی دستبافت قشقایی پشم دست ریس رنگ گیاهی