نه متری مشک آباد اراکنه متری مشک آباد اراکنه متری مشک آباد اراک

نه متری مشک آباد اراک

فروخته شده

کد فرش : 40562
محل بافت : مشک آباد
عرض : 268 سانتی متر
طول : 356 سانتی متر
رج : 30
طرح : افشان اسپرت
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 38 کیلوگرم

مشک آباد اراک پشم دست ریس