قالیچه تبریز طرح تقی زادهقالیچه تبریز طرح تقی زادهقالیچه تبریز طرح تقی زادهقالیچه تبریز طرح تقی زاده

قالیچه تبریز طرح تقی زاده

فروخته شده

کد فرش : 20900
محل بافت : تبریز
عرض : 151 سانتی متر
طول : 203 سانتی متر
رج : 50
طرح : تقی زاده
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه تبریز گل و چله ابریشم