قالیچه تبریز طرح پازیریکقالیچه تبریز طرح پازیریکقالیچه تبریز طرح پازیریکقالیچه تبریز طرح پازیریک

قالیچه تبریز طرح پازیریک

فروخته شده

کد فرش : 20983
محل بافت : تبریز
عرض : 152 سانتی متر
طول : 205 سانتی متر
رج : 50
طرح : پازیریک
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه تبریز گل و چله ابریشم