قالیچه تبریز طرح نشاطقالیچه تبریز طرح نشاطقالیچه تبریز طرح نشاطقالیچه تبریز طرح نشاطقالیچه تبریز طرح نشاط

قالیچه تبریز طرح نشاط

فروخته شده

کد فرش : 21048
محل بافت : تبریز
عرض : 155 سانتی متر
طول : 211 سانتی متر
رج : 50
طرح : نشاط
ابریشم : 55 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

سه متر تبریز کف ترنج و گل و چله ابریشم