قالیچه دستباف تبریز شکور تقی زاده خانگر چله و گل ابریشم قالیچه دستباف تبریز شکور تقی زاده خانگر چله و گل ابریشم قالیچه دستباف تبریز شکور تقی زاده خانگر چله و گل ابریشم قالیچه دستباف تبریز شکور تقی زاده خانگر چله و گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز شکور تقی زاده خانگر چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 20874
محل بافت : تبریز
عرض : 150 سانتی متر
طول : 200 سانتی متر
رج : 50
طرح : شکور تقی زاده خانگر
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه دستبافت سه متری تبریز گل و چله ابریشم