قالیچه تبریز طرح جدید صادقیقالیچه تبریز طرح جدید صادقیقالیچه تبریز طرح جدید صادقی

قالیچه تبریز طرح جدید صادقی

فروخته شده

کد فرش : 20784
محل بافت : تبریز
عرض : 152 سانتی متر
طول : 200 سانتی متر
رج : 50
طرح : صادقی جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : نخودی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه تبریز گل و چله ابریشم