قالیچه تبریز تقی زاده کف سادهقالیچه تبریز تقی زاده کف سادهقالیچه تبریز تقی زاده کف سادهقالیچه تبریز تقی زاده کف ساده

قالیچه تبریز تقی زاده کف ساده

فروخته شده

کد فرش : 20956
محل بافت : تبریز
عرض : 154 سانتی متر
طول : 202 سانتی متر
رج : 50
طرح : تقی زاده کف ساده
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه تبریز گل و چله ابریشم