قالیچه تبریز طرح جدید قنبرپورقالیچه تبریز طرح جدید قنبرپورقالیچه تبریز طرح جدید قنبرپور

قالیچه تبریز طرح جدید قنبرپور

فروخته شده

کد فرش : 20627
محل بافت : تبریز
عرض : 153 سانتی متر
طول : 207 سانتی متر
رج : 50
طرح : قنبرپور
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

سه متر تبریز گل و چله ابریشم