قالیچه دستباف تبریز طرح شکور تقی زاده چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح شکور تقی زاده چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح شکور تقی زاده چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح شکور تقی زاده چله و گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح شکور تقی زاده چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 20793
محل بافت : تبریز
عرض : 152 سانتی متر
طول : 205 سانتی متر
رج : 50
طرح : شکور تقی زاده تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه دستباف تبریز گل و چله ابریشم شکور تقی زاده