قالیچه تبریز طرح جدید گنبد امام زادهقالیچه تبریز طرح جدید گنبد امام زادهقالیچه تبریز طرح جدید گنبد امام زادهقالیچه تبریز طرح جدید گنبد امام زاده

قالیچه تبریز طرح جدید گنبد امام زاده

فروخته شده

کد فرش : 20969
محل بافت : تبریز
عرض : 153 سانتی متر
طول : 202 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد امامزاده
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه تبریز گل و چله ابریشم