قالیچه دستباف تبریز نامی یا فهوری چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز نامی یا فهوری چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز نامی یا فهوری چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز نامی یا فهوری چله و گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز نامی یا فهوری چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 20905
محل بافت : تبریز
عرض : 155 سانتی متر
طول : 205 سانتی متر
رج : 50
طرح : نامی - فهوری تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه دستبافت تبریز گل و چله ابریشم طرح نامی