قالیچه تبریز طرح خطیبی جدیدقالیچه تبریز طرح خطیبی جدیدقالیچه تبریز طرح خطیبی جدیدقالیچه تبریز طرح خطیبی جدید

قالیچه تبریز طرح خطیبی جدید

فروخته شده

کد فرش : 20976
محل بافت : تبریز
عرض : 156 سانتی متر
طول : 206 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : شکلاتی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

سه متری تبریز چله و گل ابریشم