قالیچه تبریز طرح خطیبی جدیدقالیچه تبریز طرح خطیبی جدیدقالیچه تبریز طرح خطیبی جدید

قالیچه تبریز طرح خطیبی جدید

فروخته شده

کد فرش : 20734
محل بافت : تبریز
عرض : 150 سانتی متر
طول : 203 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه تبریز گل و چله ابریشم