قالیچه تبریز طرح جدید خطیبیقالیچه تبریز طرح جدید خطیبیقالیچه تبریز طرح جدید خطیبی

قالیچه تبریز طرح جدید خطیبی

فروخته شده

کد فرش : 20747
محل بافت : تبریز
عرض : 152 سانتی متر
طول : 200 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه تبریز گل و چله ابریشم