قالیچه تبریز طرح جدید صباقالیچه تبریز طرح جدید صباقالیچه تبریز طرح جدید صباقالیچه تبریز طرح جدید صبا

قالیچه تبریز طرح جدید صبا

فروخته شده

کد فرش : 20988
محل بافت : تبریز
عرض : 154 سانتی متر
طول : 210 سانتی متر
رج : 60
طرح : صبا
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه تبریز گل و چله ابریشم