قالیچه تبریز طرح جدید ظفرقالیچه تبریز طرح جدید ظفرقالیچه تبریز طرح جدید ظفرقالیچه تبریز طرح جدید ظفر

قالیچه تبریز طرح جدید ظفر

فروخته شده

کد فرش : 20990
محل بافت : تبریز
عرض : 157 سانتی متر
طول : 204 سانتی متر
رج : 50
طرح : ظفر
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه تبریز گل و چله ابریشم