جفت قالیچه ماهی کمال الملکجفت قالیچه ماهی کمال الملکجفت قالیچه ماهی کمال الملکجفت قالیچه ماهی کمال الملک

جفت قالیچه ماهی کمال الملک

فروخته شده

کد فرش : 20902
محل بافت : تبریز
عرض : 149 سانتی متر
طول : 212 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی کمال الملک جدید
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 20 کیلوگرم

جفت قالیچه ماهی گل ابریشم