قالیچه تبریز طرح سالاریقالیچه تبریز طرح سالاریقالیچه تبریز طرح سالاریقالیچه تبریز طرح سالاریقالیچه تبریز طرح سالاری

قالیچه تبریز طرح سالاری

فروخته شده

کد فرش : 29222
محل بافت : تبریز
عرض : 151 سانتی متر
طول : 202 سانتی متر
رج : 50
طرح : سالاری
ابریشم : 50 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه تبریز گل و چله ابریشم