حدود هشت متری  قشقایی طرح سروشحدود هشت متری  قشقایی طرح سروشحدود هشت متری  قشقایی طرح سروشحدود هشت متری  قشقایی طرح سروشحدود هشت متری  قشقایی طرح سروش

حدود هشت متری قشقایی طرح سروش

فروخته شده

کد فرش : 40653
محل بافت : قشقایی
عرض : 240 سانتی متر
طول : 327 سانتی متر
رج : 40
طرح : افشان سروش
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 40 کیلوگرم

قشقایی حدود 8 متر رنگ گیاهی