قالیچه دستباف تبریز گلدانی یکطرفه چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز گلدانی یکطرفه چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز گلدانی یکطرفه چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز گلدانی یکطرفه چله و گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز گلدانی یکطرفه چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 21022
محل بافت : تبریز
عرض : 149 سانتی متر
طول : 209 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدانی یکطرفه تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : یشمی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه دستبافت سه متری تبریز طرح بينظير چله و گل ابریشم