قالیچه تبریز طرح موج مهرقالیچه تبریز طرح موج مهرقالیچه تبریز طرح موج مهرقالیچه تبریز طرح موج مهرقالیچه تبریز طرح موج مهر

قالیچه تبریز طرح موج مهر

فروخته شده

کد فرش : 21041
محل بافت : تبریز
عرض : 150 سانتی متر
طول : 207 سانتی متر
رج : 60
طرح : موج مهر نوین فر
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 7 کیلوگرم

قالیچه تبریز گل و چله ابریشم کف و حاشیه ابریشم