جفت قالیچه دستباف تبریز طرح گلریز گل ابریشمجفت قالیچه دستباف تبریز طرح گلریز گل ابریشمجفت قالیچه دستباف تبریز طرح گلریز گل ابریشمجفت قالیچه دستباف تبریز طرح گلریز گل ابریشم

جفت قالیچه دستباف تبریز طرح گلریز گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 20862
محل بافت : تبریز
عرض : 152 سانتی متر
طول : 209 سانتی متر
رج : 50
طرح : جفت طرح گلریز تبریز
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

جفت قالیچه دستبافت تبریز گل ابریشم