قالیچه تبریز طرح رسول نامیقالیچه تبریز طرح رسول نامیقالیچه تبریز طرح رسول نامیقالیچه تبریز طرح رسول نامیقالیچه تبریز طرح رسول نامیقالیچه تبریز طرح رسول نامیقالیچه تبریز طرح رسول نامی

قالیچه تبریز طرح رسول نامی

فروخته شده

کد فرش : 20986
محل بافت : تبریز
عرض : 151 سانتی متر
طول : 210 سانتی متر
رج : 55
طرح : رسول نامی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه تبریز گل و چله ابریشم