قالیچه تبریز طرح بی نظیر مهدی دشتبانقالیچه تبریز طرح بی نظیر مهدی دشتبانقالیچه تبریز طرح بی نظیر مهدی دشتبانقالیچه تبریز طرح بی نظیر مهدی دشتبانقالیچه تبریز طرح بی نظیر مهدی دشتبانقالیچه تبریز طرح بی نظیر مهدی دشتبانقالیچه تبریز طرح بی نظیر مهدی دشتبانقالیچه تبریز طرح بی نظیر مهدی دشتبانقالیچه تبریز طرح بی نظیر مهدی دشتبان

قالیچه تبریز طرح بی نظیر مهدی دشتبان

فروخته شده

کد فرش : 21023
محل بافت : تبریز
عرض : 151 سانتی متر
طول : 202 سانتی متر
رج : 52
طرح : مهدی دشتبان
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : یشمی
رنگ حاشیه : شکلاتی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه تبریز گل و چله ابریشم