قالیچه دستباف تبریز طرح گلستان چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح گلستان چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح گلستان چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح گلستان چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح گلستان چله و گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح گلستان چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 20989
محل بافت : تبریز
عرض : 153 سانتی متر
طول : 209 سانتی متر
رج : 60
طرح : طرح گلستان تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 7 کیلوگرم

قالیچه دستباف تبریز گل و چله ابریشم نقشه گلستان