قالیچه تبریز موج مهرقالیچه تبریز موج مهرقالیچه تبریز موج مهرقالیچه تبریز موج مهرقالیچه تبریز موج مهر

قالیچه تبریز موج مهر

فروخته شده

کد فرش : 21042
محل بافت : تبریز
عرض : 154 سانتی متر
طول : 207 سانتی متر
رج : 60
طرح : موج مهر نوین فر
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه تبریز گل و چله ابریشم کف ابریشم