قالیچه تبریز طرح سالاری دو متنقالیچه تبریز طرح سالاری دو متنقالیچه تبریز طرح سالاری دو متنقالیچه تبریز طرح سالاری دو متنقالیچه تبریز طرح سالاری دو متن

قالیچه تبریز طرح سالاری دو متن

فروخته شده

کد فرش : 21047
محل بافت : تبریز
عرض : 150 سانتی متر
طول : 204 سانتی متر
رج : 62
طرح : سالاری دو متن جدید
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 7 کیلوگرم

قالیچه تبریز گل و چله ابریشم 60