جفت قالیچه تبریز طرح گنبد امام زادهجفت قالیچه تبریز طرح گنبد امام زادهجفت قالیچه تبریز طرح گنبد امام زادهجفت قالیچه تبریز طرح گنبد امام زاده

جفت قالیچه تبریز طرح گنبد امام زاده

فروخته شده

کد فرش : 21032
محل بافت : تبریز
عرض : 152 سانتی متر
طول : 200 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد امامزاده
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

جفت قالیچه تبریز گل و چله ابریشم دور گلیم