نه متری تبریز طرح ظفر جدیدنه متری تبریز طرح ظفر جدیدنه متری تبریز طرح ظفر جدید

نه متری تبریز طرح ظفر جدید

فروخته شده

کد فرش : 49901
محل بافت : تبریز
عرض : 258 سانتی متر
طول : 350 سانتی متر
رج : 50
طرح : ظفر جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 27 کیلوگرم

نه متری تبریز چله و گل ابریشم