جفت قالیچه تبریز طرح جدید صادقیجفت قالیچه تبریز طرح جدید صادقیجفت قالیچه تبریز طرح جدید صادقیجفت قالیچه تبریز طرح جدید صادقی

جفت قالیچه تبریز طرح جدید صادقی

فروخته شده

کد فرش : 20852
محل بافت : تبریز
عرض : 155 سانتی متر
طول : 212 سانتی متر
رج : 50
طرح : صادقی جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

جفت قالیچه تبریز گل و چله ابریشم