جفت قالیچه تبریزطرح علیا جدیدجفت قالیچه تبریزطرح علیا جدیدجفت قالیچه تبریزطرح علیا جدیدجفت قالیچه تبریزطرح علیا جدیدجفت قالیچه تبریزطرح علیا جدید

جفت قالیچه تبریزطرح علیا جدید

فروخته شده

کد فرش : 21018
محل بافت : تبریز
عرض : 152 سانتی متر
طول : 205 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

جفت قالیچه تبریز گل و چله ابریشم