جفت قالیچه دستباف تبریز طرح خطیبی جدیدجفت قالیچه دستباف تبریز طرح خطیبی جدیدجفت قالیچه دستباف تبریز طرح خطیبی جدیدجفت قالیچه دستباف تبریز طرح خطیبی جدید

جفت قالیچه دستباف تبریز طرح خطیبی جدید

فروخته شده

کد فرش : 20996
محل بافت : تبریز
عرض : 154 سانتی متر
طول : 215 سانتی متر
رج : 50
طرح : جفت خطیبی جدید تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

جفت قالیچه دستبافت تبریز گل و چله ابریشم