جفت قالیچه تبریز طرح نامیجفت قالیچه تبریز طرح نامیجفت قالیچه تبریز طرح نامیجفت قالیچه تبریز طرح نامیجفت قالیچه تبریز طرح نامیجفت قالیچه تبریز طرح نامی

جفت قالیچه تبریز طرح نامی

فروخته شده

کد فرش : 20836
محل بافت : تبریز
عرض : 152 سانتی متر
طول : 207 سانتی متر
رج : 50
طرح : نامی تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

جفت قالیچه تبریز گل و چله ابریشم