جفت قالیچه تبریز طرح نامی چله و گل ابریشم جفت قالیچه تبریز طرح نامی چله و گل ابریشم جفت قالیچه تبریز طرح نامی چله و گل ابریشم جفت قالیچه تبریز طرح نامی چله و گل ابریشم جفت قالیچه تبریز طرح نامی چله و گل ابریشم جفت قالیچه تبریز طرح نامی چله و گل ابریشم جفت قالیچه تبریز طرح نامی چله و گل ابریشم

جفت قالیچه تبریز طرح نامی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 20992
محل بافت : تبریز
عرض : 154 سانتی متر
طول : 215 سانتی متر
رج : 50
طرح : جفت نامی تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

جفت قالیچه تبریز گل و چله ابریشم