جفت قالیچه تبریز موج مهرنوین فرجفت قالیچه تبریز موج مهرنوین فرجفت قالیچه تبریز موج مهرنوین فرجفت قالیچه تبریز موج مهرنوین فرجفت قالیچه تبریز موج مهرنوین فرجفت قالیچه تبریز موج مهرنوین فر

جفت قالیچه تبریز موج مهرنوین فر

فروخته شده

کد فرش : 20994
محل بافت : تبریز
عرض : 152 سانتی متر
طول : 213 سانتی متر
رج : 60
طرح : موج مهر نوین فر
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : طلایی مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

جفت قالیچه تبریز گل و چله ابریشم کف و حاشیه ابریشم