قالیچه تمام ابریشم قم طرح کتیبه ایقالیچه تمام ابریشم قم طرح کتیبه ایقالیچه تمام ابریشم قم طرح کتیبه ایقالیچه تمام ابریشم قم طرح کتیبه ایقالیچه تمام ابریشم قم طرح کتیبه ایقالیچه تمام ابریشم قم طرح کتیبه ایقالیچه تمام ابریشم قم طرح کتیبه ای

قالیچه تمام ابریشم قم طرح کتیبه ای

فروخته شده

کد فرش : 20949
محل بافت : قم
عرض : 134 سانتی متر
طول : 215 سانتی متر
رج : 75
طرح : کتیبه ای
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

قالیچه تمام ابریشم قم تولیدی عرب لو