قالیچه تمام ابریشم قم طرح شکارگاهقالیچه تمام ابریشم قم طرح شکارگاهقالیچه تمام ابریشم قم طرح شکارگاهقالیچه تمام ابریشم قم طرح شکارگاهقالیچه تمام ابریشم قم طرح شکارگاهقالیچه تمام ابریشم قم طرح شکارگاهقالیچه تمام ابریشم قم طرح شکارگاهقالیچه تمام ابریشم قم طرح شکارگاهقالیچه تمام ابریشم قم طرح شکارگاهقالیچه تمام ابریشم قم طرح شکارگاهقالیچه تمام ابریشم قم طرح شکارگاهقالیچه تمام ابریشم قم طرح شکارگاه

قالیچه تمام ابریشم قم طرح شکارگاه

فروخته شده

کد فرش : 20867
محل بافت : قم
عرض : 148 سانتی متر
طول : 208 سانتی متر
رج : 80
طرح : شکارگاه
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

قالیچه تمام ابریشم قم تولیدی صادق زاده