ذرع و نیم اردکان طرح فتاحیذرع و نیم اردکان طرح فتاحیذرع و نیم اردکان طرح فتاحیذرع و نیم اردکان طرح فتاحی

ذرع و نیم اردکان طرح فتاحی

فروخته شده

کد فرش : 30802
محل بافت : اردکان
عرض : 100 سانتی متر
طول : 158 سانتی متر
رج : 30
طرح : فتاحی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

ذرع و نیم اردکان پشم