ذرع و نیم کردستان طرح ماهی ترنجیذرع و نیم کردستان طرح ماهی ترنجیذرع و نیم کردستان طرح ماهی ترنجیذرع و نیم کردستان طرح ماهی ترنجی

ذرع و نیم کردستان طرح ماهی ترنجی

فروخته شده

کد فرش : 40928
محل بافت : بیجار
عرض : 86 سانتی متر
طول : 148 سانتی متر
رج : 40
طرح : ماهی ترنجی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 9 کیلوگرم

ذرع و نیم بیجار کردستان