ذرع و نیم  دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشمذرع و نیم  دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشمذرع و نیم  دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشمذرع و نیم  دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 30289
محل بافت : تبریز
عرض : 102 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس تبریز
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

ذرع و نیم دستبافت تبریز گل ابریشم نقشه هریس