ذرع و نیم یلمه طرح چهار حوضذرع و نیم یلمه طرح چهار حوضذرع و نیم یلمه طرح چهار حوضذرع و نیم یلمه طرح چهار حوض

ذرع و نیم یلمه طرح چهار حوض

آماده فروش

کد فرش : 30688
محل بافت : بروجن
عرض : 106 سانتی متر
طول : 148 سانتی متر
رج : 40
طرح : چهار حوض
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : نخودی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و نیم یلمه علی آباد بروجن تمام پشم رنگ گیاهی