ذرع و نیم طرح ماهی جدید افسریذرع و نیم طرح ماهی جدید افسریذرع و نیم طرح ماهی جدید افسری

ذرع و نیم طرح ماهی جدید افسری

فروخته شده

کد فرش : 30443
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 102 سانتی متر
طول : 156 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید افسری
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و نیم ماهی گل ابریشم