ذرع و نیم تبریز طرح شیرفرذرع و نیم تبریز طرح شیرفرذرع و نیم تبریز طرح شیرفر

ذرع و نیم تبریز طرح شیرفر

فروخته شده

کد فرش : 30520
محل بافت : تبریز
عرض : 102 سانتی متر
طول : 151 سانتی متر
رج : 50
طرح : شیرفر
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز گل ابریشم