ذرع و نیم تبریز طرح نشاطذرع و نیم تبریز طرح نشاطذرع و نیم تبریز طرح نشاط

ذرع و نیم تبریز طرح نشاط

فروخته شده

کد فرش : 30608
محل بافت : تبریز
عرض : 105 سانتی متر
طول : 153 سانتی متر
رج : 50
طرح : نشاط
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز گل ابریشم