ذرع و نیم تبریز گنبد شیخ لطف اللهذرع و نیم تبریز گنبد شیخ لطف اللهذرع و نیم تبریز گنبد شیخ لطف اللهذرع و نیم تبریز گنبد شیخ لطف الله

ذرع و نیم تبریز گنبد شیخ لطف الله

فروخته شده

کد فرش : 30646
محل بافت : تبریز
عرض : 102 سانتی متر
طول : 157 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد شیخ لطف الله
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز گل ابریشم