ذرع و نیم بختیاری خشتی حاشیه میوه دارذرع و نیم بختیاری خشتی حاشیه میوه دارذرع و نیم بختیاری خشتی حاشیه میوه دارذرع و نیم بختیاری خشتی حاشیه میوه دار

ذرع و نیم بختیاری خشتی حاشیه میوه دار

فروخته شده

کد فرش : 30747
محل بافت : بختیاری
عرض : 110 سانتی متر
طول : 169 سانتی متر
رج : 35
طرح : خشتی حاشیه میوه دار
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : شتری
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 6 کیلوگرم

ذرع و نیم چهارمحال و بختیاری رنگ گیاهی