ذرع و نیم بختیاری طرح خشتی جدیدذرع و نیم بختیاری طرح خشتی جدیدذرع و نیم بختیاری طرح خشتی جدیدذرع و نیم بختیاری طرح خشتی جدید

ذرع و نیم بختیاری طرح خشتی جدید

فروخته شده

کد فرش : 30752
محل بافت : بختیاری
عرض : 113 سانتی متر
طول : 164 سانتی متر
رج : 35
طرح : خشتی جدید بختیاری
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 6 کیلوگرم

ذرع و نیم بختیاری رنگ گیاهی