ذرع و نیم دستباف بختیاری طرح گل پتوذرع و نیم دستباف بختیاری طرح گل پتوذرع و نیم دستباف بختیاری طرح گل پتوذرع و نیم دستباف بختیاری طرح گل پتو

ذرع و نیم دستباف بختیاری طرح گل پتو

فروخته شده

کد فرش : 30731
محل بافت : بختیاری
عرض : 109 سانتی متر
طول : 158 سانتی متر
رج : 35
طرح : گل پتو بختیاری
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : خردلی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 6 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت بختیاری رنگ گیاهی