ذرع و نیم بختیاری طرح گل و بلبلذرع و نیم بختیاری طرح گل و بلبلذرع و نیم بختیاری طرح گل و بلبلذرع و نیم بختیاری طرح گل و بلبل

ذرع و نیم بختیاری طرح گل و بلبل

فروخته شده

کد فرش : 30770
محل بافت : بختیاری
عرض : 110 سانتی متر
طول : 161 سانتی متر
رج : 40
طرح : گل و بلبل
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : سبزآبی
رنگ حاشیه : خردلی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 6 کیلوگرم

ذرع و نیم بختیاری رنگ گیاهی